Znajdujesz się w:  Zaczynamy
Serdecznie witamy!

witamy


 

 
 
 
 
 
 

 
Ogólnopolski Tydzień Kariery

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 
pt. „Bądź autorem swojej kariery”


      W październiku odbyła się VIII edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery "Bądź autorem własnej kariery". Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.
Tegoroczne hasło OTK jest wskazówką mówiącą o tym, że nad karierą edukacyjno- zawodową warto pracować jak nad dziełem sztuki, a także, że decyzje edukacyjne i zawodowe powinniśmy podejmować świadomie i samodzielnie biorąc pod uwagę i analizując stawiane sobie cele okoliczności i warunki. W swych działaniach uczniowie nie powinni czuć się osamotnieni, a wręcz przeciwnie powinni konsultować się ze specjalistami, fachowcami i profesjonalistami w swej dziedzinie zasięgając ich rad i opinii.
  W naszej szkole Ogólnopolski Tydzień Kariery został zorganizowany w formie spotkań uczniów z doradcą zawodowym Panią Grażyną Moszczyńską i pośrednikiem pracy Panią Joanną Traczykowską. Spotkania miały na celu przybliżenie uczniom ich potencjalnych miejsc pracy, poznanie przyszłych pracodawców i  procesu rekrutacyjnego w znanych okolicznych firmach, doskonalenie umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych oraz poznanie zasad zakładania własnej działalności gospodarczej. Głównym celem wydarzeń  organizowanych w naszej szkole  było również przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z rynkiem pracy oraz  upowszechnienie wiedzy na temat nowoczesnych metod poszukiwania pracy i  świadomego planowania kariery zawodowej przez uczniów.  

  
 
VIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny
 

17 października 2016 r. w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego odbył się VIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny "I ja mogę chronić przyrodę". Konkurs został zorganizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy oraz Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze, przy udziale  Starostwa Powiatowego w Brodnicy i  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. III miejsce zajął Kamil Dzwoniarski z Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim, a wyróżnienie otrzymała Roksana Gumkowska. Uczestnicy konkursu mieli okazję zwiedzić Muzeum Etnograficzne i Przyrodnicze na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego, a także brali udział w grze terenowej. Opiekunem uczniów z Zespołu Szkół był p. Marcin Motofa. 

 

 

 

 
Dzień Edukacji Narodowej. Dzień Patrona

14.  października 2016 roku w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim obchodzono Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Patrona, którym jest Komisja Edukacji Narodowej. Z tej okazji w szkole odbył się uroczysty apel, w którym poza społecznością szkolną uczestniczyli zaproszeni goście: pan Stanisław Czajkowski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy, pan Marek Buchalski - wiceprzewodniczący rady Powiatu, pan Przemysław Górski -Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, pan Zbigniew Mikulicz, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, pani Katarzyna Piórkowska - radna, ksiądz kanonik Janusz Kowalski, proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha w Jabłonowie – Zamku, ksiądz prałat Jan Kufel. 
Pani Dyrektor Barbara Bober w swoim przemówieniu odniosła się do ideałów założycieli Komisji Edukacji Narodowej. Przypomniała również o tym, że właśnie mija pięć lat od historycznej chwili nadania szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół tego zaszczytnego imienia i wyraziła przekonanie, że nasza szkoła przyczynia się do kształtowania mądrych i odpowiedzialnych obywateli miasta i Ojczyzny. W swoim przemówieniu Pani Dyrektor  przywołała również słowa Jana Zamojskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, podkreślając przy tym doniosłość nauczycielskiego powołania i składając wszystkim nauczycielom serdeczne życzenia z okazji ich święta. Zgodnie z tradycją kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych. Prowadzący apel uczniowie, Natalia Kłosowska i Maciej Schröter, przedstawili następnie krótki rys historyczny dotyczący działań KEN. Po nim odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem polonistek: pani Marzanny Drężek i  pani Magdaleny Seidler. Młodzież zaprezentowała przedstawienie na podstawie sztuki Juliana Ursyna Niemcewicza, bliskiego współpracownika KEN, pod tytułem: „Powrót posła”.

Po przedstawieniu ogłoszono wyniki konkursów tematyką związanych z Patronem Szkoły.Laureatami w konkursie literackim zostali: Zuzanna Piórkowska z klasy II LO (1. miejsce), Natalia Kłosowska z klasy II LO (2.miejsce),Anna Chrzanowska z klasy IV T (3. miejsce).Wyróżnienia w tym konkursie przyznano Roksanie Murawskiej z klasy II T i Agnieszce Siemińskiej z klasy II T.W konkursie, w którym uczniowie mogli wykazać się wiedzą na temat naszego Patrona kolejne miejsca zajęli:Oliwia Gołębiewska z klasy II LO (1. miejsce),Aleksandra Kalinowska z klasy I T (2. miejsce),Weronika Fusińska z klasy II T, Natalia Kłosowska z klasy II LO  i Hubert Gordon z klasy I LO (3. miejsce ex equo);Wyróżnienia: Monika Burzyńska, Daria Czajka i Małgorzata Syrek z klasy IV T, Sandra Czajka i Mariola Latuszek z klasy I T.Najlepszymi tłumaczami piosenki o tematyce edukacyjnej okazali się:Patryk Szyc z klasy III LO (1. miejsce),Remigiusz Polcyn z klasy III T (2. Miejsce),Julia Waruszewska z klasy II LO (3. Miejsce).Po uroczystym apelu odbyły się zdjęcia klas z wychowawcami, a następnie spotkanie wszystkich pracowników Zespołu Szkół z Panią Dyrektor, która złożyła jeszcze raz wszystkim życzenia oraz wręczyła nagrody i wyróżnienia, dziękując za cały rok owocnej pracy i życząc kolejnych sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej

    

    

       

     

      


 
Obóz wspinaczkowy
 

W środę o godz. 21.00 ruszyliśmy w daleką podróż w okolice Krakowa, do miejscowości Czerna znajdującej się w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej aby tam odbyć kurs wspinaczkowy i wziąć udział w Mistrzostwach Polski GEOTYDA 2016. Po drodze dołączyła do nas 7-osobowa ekipa mundurowców z Golubia-Dobrzynia.
Do miejscowości Czerna dojechaliśmy przed godziną 6-tą, gdzie osiągnęliśmy MCzP i po śniadaniu ruszyliśmy z marszu na pierwszy dzień szkolenia. Na początku zapoznaliśmy się z zasadami bezpieczeństwa i poznaliśmy podstawowy sprzęt stosowany przy wspinaczce. Następnie rozpoczęły się  zajęcia praktyczne, gdzie każdy kilkanaście razy schodził ze skałki liczącej 13m przy użyciu różnego rodzaju sprzętu. Tak minął nam pierwszy dzień szkolenia. Po powrocie do miejsca noclegowego każdy marzył tylko o kąpieli i spaniu.
Drugi dzień szkolenia rozpoczęliśmy w Dolinie Kobylańskiej. Na początku szkolenie z zasad bezpieczeństwa oraz klarowania lin. Po tym nastąpił czas na samodzielną budowę kolejki linowej popularnie zwanej TYROLKĄ. Każdy miał możliwość zjechania na ponad 100-metrowej tyrolce na rzadko spotykanej wysokości. Szkolenie trwało do późnych godzin popołudniowych, więc zaraz po powrocie była kolacja i kolejne zajęcia. Tym razem czekał na nas instruktor, który przeprowadził zajęcia z zielonej taktyki wojsk specjalnych. Po nim nastąpiło wręczenie certyfikatów i przygotowanie do ostatniego noclegu.
Rano czekało na nas ostatnie zadanie, czyli Mistrzostwa Polski GEOTYDA 2016. O nich piszemy w osobnym artykule. 
W nocnych godzinach, bo było już po północy zmęczeni, ale zadowoleni w niedzielę wróciliśmy do MSD, czyli Jabłonowa. 
Z żołnierskim pozdrowieniem
kpt. rez. mgr inż. Sławomir ŻOCHOWSKI
Zespół Szkół Jabłonowo Pomorskie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


REKRUTACJA  
SŁUŻBY MUNDUROWE 
SPORT W SZKOLE  
- czyli wszystko co powinieneś wiedzieć jeśli chcesz się tutaj znaleźć
- zawody strzeleckie, sztuki walki,  czyli liceum o ukierunkowaniu służby mundurowe - lekkoatletyka, piłka nożna, siatkówka oraz inne wydarzenia sportowe w szkole