O projekcie

 

Inicjatorzy i idea projektu

Projekt ASTRO-BAZA to autorski pomysł Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pomysłodawcą tego projektu jest Czesław Ficner – dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki UM (DESiT). Liderem zostało KujawskoPomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli (KPCEN) w Toruniu. Pierwsze rozmowy dotyczące koncepcji projektu były prowadzone już pod koniec lipca 2008 roku w szerokim gronie zarówno entuzjastów astronomii, jak i zawodowych astronomów – przedstawicieli UMK, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Planetarium w Toruniu. Jesienią 2008 roku zawiązał się zespół osób przygotowujących projekt ASTRO-BAZA: Czesław Ficner, Anna Jurewicz, Wiesław Skórzyński, Jarosław Przybył oraz Roman Szydzik. Koordynatorem merytorycznym projektu został Wiesław Skórzyński (astronom, konsultant ds. astronomii w KPCEN). Projekt budowy sieci obserwatoriów astronomicznych jest wyjątkową inicjatywą nie tylko na skalę Polski, ale również Europy. Województwo Kujawsko – Pomorskie będzie jedynym regionem w kraju, w którym na tak małej powierzchni, jaką jest obszar województwa, będzie działać sieć czternastu w pełni wyposażonych obserwatoriów astronomicznych

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest idealnym miejscem do realizacji projektu ASTRO-BAZA. W naszym województwie nie tylko pielęgnowana jest bogata tradycja astronomiczna związana z postacią wybitnego astronoma Mikołaja Kopernika, ale również współcześnie wykonuje się badania astronomiczne na światowym poziomie. W znajdującym się w Piwnicach (kilkanaście kilometrów od Torunia) obserwatorium astronomicznym UMK pracują największe teleskopy w Polsce – 90 centymetrowy teleskop Schmidta-Cassegraina oraz 32 metrowy radioteleskop. Z kolei toruńskie planetarium jest jednym z największych i najnowocześniejszych planetariów w kraju.

 

Popularyzacja astronomii

Uruchomienie astro-baz umożliwia prowadzenie systematycznych obserwacji astronomicznych oraz uczestnictwo uczniów ze szkół przy których powstały te obiekty w międzynarodowych projektach badawczych oraz edukacyjnych.
Astro-bazy mają także zachęcić korzystająca z nich młodzież nie tylko astronomią, ale szerzej naukami ścisłymi. A w szerszej perspektywie spowodować większe zainteresowanie młodych ludzi studiami na kierunkach politechnicznych. Dzięki temu łatwiej będzie im odnaleźć się na rynku pracy, znaleźć zatrudnienie w poszukiwanych zawodach.
Dzięki uruchomieniu astro-baz możliwa będzie popularyzacja astronomii nie tylko wśród młodzieży, ale również całej lokalnej społeczności. Obiekty te są bowiem ogólnodostępne i po godzinach zajęć szkolnych, w uzgodnieniu z ich opiekunami, astro-bazy udostępniane są wszystkim zainteresowanym.

Sieć obserwatoriów astronomiczno-meteorologicznych

Projekt ASTRO-BAZA to nie tylko 14 dobrze wyposażonych pojedynczych obserwatoriów astronomicznych, ale przede wszystkim sieć obserwatoriów, która działając wspólnie będzie mogła realizować w przyszłości wiele ambitnych projektów edukacyjno – badawczych. Budynki obserwatoriów oraz podstawowe wyposażenie będą identyczne we wszystkich miejscach co znacząco ułatwi koordynację całego projektu, jak i porównywanie uzyskiwanych wyników. Warto podkreślić, że wiele zjawisk astronomicznych nie może być obserwowanych ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (zachmurzenie, deszcz, itp.). Jednak dysponując siecią obserwatoriów można częściowo uniezależnić się od niekorzystnych warunków pogodowych. Obserwacje meteorologiczne są ważnym elementem w planowaniu i przygotowywaniu obserwacji astronomicznych. Dlatego jednym z planowanych elementów wyposażenia obserwatoriów projektu ASTROBAZA będą w pełni skomputeryzowane stacje meteorologiczne. Dzięki nim sieć obserwatoriów astronomicznych będzie jednocześnie siecią obserwatoriów meteorologicznych poszerzając tym samym ofertę dydaktyczną projektu.

Lokalizacja:

Obserwatoria astronomiczne projektu ASTRO-BAZA powstaną w następujących miejscowościach województwa Kujawsko – Pomorskiego:

 – Jabłonowo Pomorskie, Zespół Szkół, ul. Nowy Rynek 5,

– Brodnica, I Liceum Ogólnokształcące, ul. Lidzbarska 14,
 – Dobrzyń n. Wisłą, Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum, ul. Szkolna 5,
 – Gniewkowo, Gimnazjum Nr 1, ul. Dworcowa 11,
 – Golub-Dobrzyń, Zespół Szkół Nr 1, ul. PTTK 28,
 – Gostycyn, Zespół Szkół w Gostycynie, ul. Sępoleńska 12a,
 – Inowrocław, I Liceum Ogólnokształcące, ul. 3 Maja 11/13,
 – Kruszwica, Gimnazjum Nr 1, ul. Kujawska 22,
 – Radziejów, Zespół Szkół i Placówek, ul. Szkolna 12,
 – Rypin, Zespół Szkół Miejskich, ul. Sportowa 24,
 – Świecie, Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Gimnazjalna 3,
 – Unisław, Zespół Szkół, ul. Lipowa 31,
 – Zławieś Wielka, Zespół Szkół, ul. Szkolna 6
 – Żnin, I Liceum Ogólnokształcące, ul. Sienkiewicza 1.