Seminarium astronomiczne

7 maja w Zespole Szkół odbyło się seminarium astronomiczne dla zaproszonych dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz przedstawicieli władz lokalnych Jabłonowa Pom. i miejscowości ościennych. Spotkanie otworzyli:  Dyrektor ZS – p. Barbara Bober oraz Starosta Brodnicki – p. Piotr Boiński. W programie seminarium znalazły się dwa wykłady dotyczące funkcjonowania obserwatoriów astronomicznych.

 

Głos zabrali koordynatorzy projektu ASTROBAZA KOPERNIK: p. Piotr Biegajski i p. Rafał Laskowski, którzy opowiedzieli o astrobazach jako lokalnych środkach popularyzowania astronomii. Z wykładem zatytułowanym „Wykorzystanie astrobazy w realizacji zadań edukacyjnych” wystąpił starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (Delegatura w Toruniu) – p. Czesław Stawikowski. Po wykładach głos zabrał również Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. –p. Tadeusz Fuks. Ostatnim punktem spotkania była wizyta w jabłonowskiej astrobazie połączona z obserwacjami astronomicznymi.

Możliwość komentowania została wyłączona.