Międzynarodowa grupa astronomów w kujawsko-pomorskim

W dniach 14-18 października 2013r. odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja „Communicating Astronomy with the Public – CAP 2013”.  Uczestniczyli w niej astronomowie z różnych rejonów świata. Główna ideą przyświecającą konferencji była szeroko rozumiana popularyzacja astronomii. Część wykładowa konferencji odbyła się w Centrum Nauki Kopernik. 19 i 20 października 2013r., po zakończeniu konferencji, kilkudziesięcioosobowa grupa […]

O Astrobazach w Przysieku

22 listopada 2012r. w Przysieku koło Torunia odbyła się konferencja w ramach projektu „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne. Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Departament Edukacji i Sportu. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej działalności ASTROBAZ działających w naszym województwie oraz przedstawienie założeń do kolejnych etapów projektu „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne. […]

Spotkanie koordynatorów Astrobaz w Jabłonowie Pomorskim

14 listopada 2012r. w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim odbyła się konsultacja zespołowa dla koordynatorów projektu „Astrobaza – Kopernik”. Prowadzącym spotkanie był p. Wiesław Skórzyński, doradca metodyczny ds. astronomii w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu i opiekun merytoryczny tegoż projektu.     Opiekunowie Astrobaz mieli okazję nauczyć się obsługi programu graficznego „Registax”, który jest […]

Seminarium astronomiczne

7 maja w Zespole Szkół odbyło się seminarium astronomiczne dla zaproszonych dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz przedstawicieli władz lokalnych Jabłonowa Pom. i miejscowości ościennych. Spotkanie otworzyli:  Dyrektor ZS – p. Barbara Bober oraz Starosta Brodnicki – p. Piotr Boiński. W programie seminarium znalazły się dwa wykłady dotyczące funkcjonowania obserwatoriów astronomicznych.